Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác row Báo cáo thực tập bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực Tây Bắc

Báo cáo thực tập bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực Tây Bắc

Cập nhật: 20:45 Ngày 15/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập  là Báo cáo thực tập bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực Tây Bắc để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
2. Mục đích nghiên cứu 
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 
5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 
6. Phương pháp nghiên cứu 
7. Cấu trúc luận văn 
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 
1.1.1. Khái lược lịch sử nghiên cứu về đánh giá các chương trình, dự án phát triển 
1.1.2. Những nghiên cứu về đánh giá tác động của chương trình, dự án 
1.2. Các khái niệm công cụ 
1.2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo 
1.2.2. Dự án 
1.2.3. Đánh giá tác động của dự án 
1.2.4. Bộ tiêu chí đánh giá tác động của dự án 
1.3. Một số vấn đề cơ bản về xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tác động của dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo. 
1.3.1. Đặc điểm của các dự án phát triển giáo dục và đào tạo 
1.3.2. Mục đích và phân loại đánh giá dự án phát triển giáo dục
1.3.3. Phương diện cần được đánh giá và cách thức sử dụng đánh giá dự án phát triển giáo dục 
1.3.4. Tiêu chí và lĩnh vực đánh giá tác động của dự án phát triển giáo dục 
Kết luận chương 1 
Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN “ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GD&ĐT KHU VỰC TÂY BẮC 
2.1. Khái quát về vùng Tây Bắc Việt Nam 
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và văn hóa 
2.1.2. Giáo dục và đào tạo 
2.2. Tổng quan về CTMTQC GD&ĐT 2001-2015 và dự án ― Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục 
2.2.1. Các Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo 
2.2.2. Giới thiệu dự án ― Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 
2.3. Thực trạng đánh giá tác động của CTMTQG GD&ĐT khu vực Tây Bắc và dự án ― Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
2.3.1. Đánh giá chung về Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo khu vực Tây Bắc 
2.3.2. Về tác động của chương trình 
2.3.3. Thực trạng đánh giá tác động của dự án ― đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục 
Kết luận chương 2 
Chương 3: ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN “ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ” THUỘC CTMTQG GD&ĐT KHU VỰC TÂY BẮC 
3.1. Nguyên tắc, tiêu chuẩn và tiếp cận trong đánh giá được lựa chọn để xây dựng bộ tiêu chí
3.1.1. Nguyên tắc và tiêu chuẩn đánh giá 
3.1.2. Các tiếp cận trong đánh giá chương trình, dự án phát triển 
3.2. Bộ tiêu chí đánh giá được đề xuất 
3.2.1. Khung đánh giá tác động của dự án 
3.2.2. Mô tả lĩnh vực và tiêu chí đánh giá tác động của dự án 
3.2.3. Xác định các chỉ số đánh giá theo từng tiêu chí ở các lĩnh vực đánh giá tác động của dự án 
3.3. Trưng cầu ý kiến về tính khả thi của bộ tiêu chí đã xây dựng 
Kết luận chương 3 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các bài báo cáo thực tập khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:45 15/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp