Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Bảo Hiểm row Báo cáo thực tập bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu ở công ty bảo hiểm Petrolimex

Báo cáo thực tập bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu ở công ty bảo hiểm Petrolimex

Cập nhật: 09:36 Ngày 08/11/2015

MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương I : Những vấn đề chung về Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng
đường biển
I. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường
biển
1. Trên thế giới
2. ở Việt Nam
II. Sự cần thiết, tác dụng và vai trò của Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển
bằng đường biển
1. Khái niệm
2. Sự cần thiết và tác dụng của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng
đường biển
3. Vai trò của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển
III. Những nội dung cơ bản của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng
đường biển
1. Đặc điểm và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá
vận chuyển bằng đường biển
1.1. Đặc điểm quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá vận chuyển bằng đường biển
1.2. Trách nhiệm của các bên liên quan
2. Các loại rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng
đường biển
2.1. Rủi ro trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển
2.2. Tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển
3. Điều kiện bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường
biển.
3.1. Điều kiện bảo hiểm C (ICC C)
3.2. Điều kiện bảo hiểm B (ICC B).
3.3. Điều kiện bảo hiểm A (ICC A)
3.4. Điều kiện bảo hiểm chiến tranh
3.5. Điều kiện bảo hiểm đình công
3.6. Trách nhiệm của bảo hiểm về mặt không gian và thời gian
4. Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển.
4.1. Khái niệm
4.2. Các loại hợp đồng
4.3. Nội dung của hợp đồng bảo hiểm
5. Khiếu nại đòi bồi thường trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng
đường biển
5.1. Nghĩa vụ của người được bảo hiểm khi xảy ra tổn thất
5.2. Thủ tục khiếu nại đòi bồi thường
6. Giám định và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển
bằng đường biển
6.1 Giám định tổn thất
6.2. Bồi thường tổn thất.
6.3. Miễn giảm bồi thường
Chương II: Thực trạng triển khai nghiệp vụ Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển
bằng đường biển ở PJICO
I . Khái quát về Pjico và thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng
đường biển ở Việt Nam
1. Khái quát về PJICO.
1.1. Quá trình hình thành
1.2. Cơ cấu tổ chức
1.3. Một số kết quả mà PJICO đạt được từ khi thành lập
2. Vài nét về thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở
Việt Nam hiện nay.
II. Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng
đường biển ở công ty cổ phần bảo hiểm ptrolimex (pjico)
1. Công tác khai thác bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở
PJICO.
1.1. Quá trình khai thác bảo hiểm
1.2. Quá trình cấp đơn bảo hiểm
2. Quy trình giám định hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO
2.1. Chấp nhận yêu cầu giám định
2.2. Tiến hành giám định
2.3. Lập biên bản giám định
2.4. Cung cấp biên bản giám định và thu phí giám định
3. Giải quyết khiếu nại đòi bồi thường trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận
chuyển bằng đường biển ở PJICO.
3.1. Nhận hồ sơ khiếu nại.
3.2. Xét bồi thường
3.3. Trình lãnh đạo
3.4. Lưu trữ hồ sơ
4. Vấn đề "Đòi người thứ ba" trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng
đường biển ở PJICO
5. Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận
chuyển bằng đường biển ở PJICO.
6. Hoạt động Tái bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng
đường biển ở PJICO
III. Đánh giá hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận
chuyển bằng đường biển ở PJICO.
Chương III. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm
hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO trong thời gian tới
I. Phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo
hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO trong thời gian tới.
1. Phương hướng
2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất
nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển
2.1.Về công tác khách hàng
2.2.Về công tác tổ chức kinh doanh .
2.3.Về công tác cán bộ
2.4. Một số vấn đề khác.
II. Kiến nghị chung
Kết luận
Tài liệu tham khảo
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 09:36 08/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp