Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống, việc làm của người dân thành phố Hà Nội

Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống, việc làm của người dân thành phố Hà Nội

Cập nhật: 19:05 Ngày 03/04/2016

Báo cáo thực tập là Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Quang Minh đến đời sống, việc làm của người dân ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 

Chương 1:TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU........................................3

1.1. Cơ sở khoa học về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất..3

1.1.1. Khái quát về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.......................3

1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng....5

1.1.3. Các văn bản pháp quy của Nhà nước về thu hồi đất, bồi thường và tái định

cư..........................................................................................................................6

1.2. Khái quát khu công nghiệp (KCN).................................................................10

1.2.1. Các khái niệm về KCN............................................................................10

1.2.2. Xây dựng KCN tập trung.........................................................................11

1.2.3. Những tác động của việc xây dựng các KCN..........................................12

1.3. Tình hình xây dựng các KCN trên thế giới và Việt Nam...............................13

1.3.1. Tình hình xây dựng các KCN trên thế giới .............................................13

1.3.2. Tình hình thu hồi đất xây dựng các KCN, đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay..15

1.4. Kinh nghiệm các nước trên thế giới về giải quyết việc làm cho người dân khi

bị thu hồi đất..........................................................................................................16

1.4.1. Kinh nghiệm ở Thái Lan..........................................................................16

1.4.2. Kinh nghiệm ở Đài Loan .........................................................................16

1.4.3. Kinh nghiệm ở Trung Quốc.....................................................................17

1.4.4. Kinh nghiệm cho Việt Nam.....................................................................19

Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..........................22

2.1. Đối tượng, phạm vi, địa bàn và thời gian nghiên cứu ....................................22

2.2. Nội dung nghiên cứu ......................................................................................22

2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Mê Linh.................................22

2.2.2. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt

bằng khi thu hồi đất để thực hiện các dự án tại khu công nghiệp Quang Minh,

thị trấn Quang Minh huyện Mê Linh thành phố Hà Nội.....................................22

2.2.3. Ảnh hưởng của công tác thu hồi đất đến đời sống, việc làm của người

dân tại khu vực nghiên cứu................................................................................22

2.2.4. Một số tồn tại và giải pháp thực hiện ......................................................22

2.3. Phương pháp nghiên cứu................................................................................22

2.3.1. Phương pháp điều tra...............................................................................23

2.3.2. Phương pháp thống kê, so sánh ...............................................................23

2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu .......................................................................23

2.3.4. Phương pháp chuyên gia..........................................................................24

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..................................................................25

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Mê Linh........................................25

3.1.1.Điều kiện tự nhiên.....................................................................................25

3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội........................................................28

3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Mê Linh ..30

3.2. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng

khi thu hồi đất để thực hiện các dự án tại khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn

Quang Minh huyện Mê Linh thành phố Hà Nội.....................................................31

3.2.1. Khái quát về Khu công nghiệp Quang Minh...........................................31

3.2.2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án .......................................36

3.2.3. Đánh giá chung ........................................................................................42

3.3. Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống, việc làm của người dân tại khu

vực nghiên cứu ......................................................................................................44

3.3.1. Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống người dân........................44

3.3.2. Tình hình thu nhập của các hộ dân ..........................................................60

3.3.3. Sự thay đổi về lao động, việc làm của người dân....................................65

3.3.4. Sự thay đổi ngành nghề của các hộ sau khi thu hồi đất...........................70

3.4. Một số tồn tại và giải pháp thực hiện .............................................................74

3.4.1. Một số tồn tại...........................................................................................74

3.4.2. Giải pháp thực hiện..................................................................................75

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................78

 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 19:05 03/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp