Thư viện tài liệu mẫu
Home row TÀI LIỆU KHÁC row Báo cáo thực tập y dược row Ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển của giống chè PH10

Ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển của giống chè PH10

Cập nhật: 21:42 Ngày 25/02/2016

Báo cáo thực tập Y Dược là Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển của giống chè PH10 tại Phú Thọ  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1

1. Mục tiêu của đề tài. ................................................................................................2

2. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................................3

3. Ý nghĩa khoa học ...................................................................................................3

4. Ý nghĩa thực tiễn....................................................................................................3

PHẦN 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...........................................................................4

1.1. Cơ sở khoa học.....................................................................................................4

1.1.1. Yêu cầu sinh thái của cây chè ...........................................................................4

1.1.2. Nghiên cứu ảnh hƣở , phát triển,

năng suất, chất lƣợng búp và sâu hại trên chè.............................................................5

1.1.3. Nghiên cứu ảnh hƣởng của che phủ đất đến tính chất vật lí và

vi sinh vật đất ..........................................................................................................10

1.2 Tình hình nghiên cứu sử dụng vật liệu che phủ trong sản xuất chè...................14

1.2.1. Tác dụng của che phủ thực vật........................................................................14

1.2.2. Nghiên cứu về các loại vật liệu che phủ cho chè ............................................16

1.2.3. Nghiên cứu về kỹ thuật che phủ cho chè ........................................................17

1.3. Đặc điểm của giống chè PH10...........................................................................21

PHẦN 2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............22

2.1. Vật liệu nghiên cứu, thời gian và địa điểm thực hiện ........................................22

2.1.2 Thời gian nghiên cứu .......................................................................................22

2.1.3 Địa điểm nghiên cứu ........................................................................................22

2.2 Nội dung nghiên cứu...........................................................................................22

2.3 Công thức thí nghiệm và bố trí thí nghiệm .........................................................22

2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phƣơng pháp nghiên cứu ........................................24

2.4.2. Các chỉ tiêu về năng suất chè ..........................................................................25

2.4.3. Các chỉ tiêu sinh trƣởng của bộ rễ: Thời gian theo dõi: tháng 08/2014..........25

2.4.4. Các chỉ tiêu phẩm cấp nguyên liệu .................................................................25

2.4.5. Các chỉ tiêu chất lƣợng nguyên liệu................................................................26

2.4.6. Các chỉ tiêu về khả năng chống chịu của cây chè...........................................27

2.4.9. Phƣơng pháp xử lý số liệu...............................................................................29

Phần 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ...........................................30

3.1. Ảnh hƣởng của vật li

3.1.1. Ảnh hƣởng của vật liệu che phủ là tàn dƣ thực vật đến sinh trƣởng của gi

3.1.2. Ảnh hƣởng của vật liệu che phủ là tàn dƣ thực vật đến sinh trƣởng bộ rễ của

các giống chè PH10...................................................................................................32

3.1.3 Ảnh hƣởng của vật liệu che phủ là tàn dƣ thực vật đến một số yếu tố cấu thành

năng suất và năng suất của giống chè PH10. ............................................................33

3.1.4 Ảnh hƣởng của vật liệu che phủ là tàn dƣ thực vật đến chất lƣợng nguyên liệu

búp tƣơi của giống chè PH10....................................................................................35

3.1.5. Ảnh hƣởng của vật liệu che phủ là tàn dƣ thực vật đến một số chỉ tiêu sinh

hóa và tổng điểm thử nếm cảm quan của giống chè PH10. ......................................36

3.1.6 Ảnh hƣởng của vật liệu che phủ là tàn dƣ thực vật đến một số sâu hại chính trên

giống chè PH10....................................................................................................................38

3.1.7. Ảnh hƣởng của vật liệu che phủ là tàn dƣ thực vật đến lý tính đất trồng giống

chè PH10. ..................................................................................................................40

3.1.8 Ảnh hƣởng của vật liệu che phủ là tàn dƣ thực vật đến diễn biến độ ẩm đất qua

từng tháng trên đất trồng giống chè PH10. ...............................................................41

3.1.9 Ảnh hƣởng của vật liệu che phủ là tàn dƣ thực vật đến hóa tính đất trồng

giống chè PH10. ........................................................................................................43

3.1.10 Ảnh hƣởng vật liệu che phủ là tàn dƣ thực vật đến vi sinh vật đất trồng giống

chè PH10. ..................................................................................................................44

3.1.10 Phân tích hiệu quả kinh tế của thí nghiệm che phủ bằng vật liệu hữu cơ......45

3.2.1. Ảnh hƣởng của các cây che phủ 10.......46

3.2.2 Báo cáo thực tập Ảnh hƣởng của che phủ các loại cây họ đậu đến sinh trƣởng bộ rễ của các

giống chè PH10. ........................................................................................................47

3.2.3 Ảnh hƣởng của che phủ trồng cây họ đậu đến một số yếu tố cấu thành năng

suất và năng suất của các giống chè PH10................................................................48

3.2.4 Ảnh hƣởng của che phủ bằng trồng cây họ đậu đến chất lƣợng nguyên liệu

búp tƣơi của các giống chè PH10..............................................................................50

3.2.5. Ảnh hƣởng của che phủ trồng cây họ đậu đến sinh hóa và tổng điểm thử nếm

cảm quan của các giống chè PH10............................................................................51

3.2.6 Ảnh hƣởng của che phủ bằng trồng cây họ đậu đến một số sâu hại chính của

trên các giống chè PH10 ...........................................................................................52

3.2.7. Ảnh hƣởng của che phủ bằng trồng xen cây họ đậu đến lý tính đất trồng

giống chè PH10. ........................................................................................................54

3.2.8. Ảnh hƣởng của che phủ bằng trồng cây họ đậu đến diễn biến độ ẩm đất qua

từng tháng trên đất trồng các giống chè PH10..........................................................55

3.2.9 Ảnh hƣởng của che phủ bằng trồng cây họ đậu đến hóa tính đất trồng các

giống chè PH10. ........................................................................................................56

3.2.10 Ảnh hƣởng của che phủ bằng trồng cây họ đậu đến vi sinh vật đất trồng

giống chè PH10. ........................................................................................................57

3.2.11. Khối lƣợng nốt sần và khối lƣợng chất xanh của các loại cây họ đậu..........58

3.2.12 Phân tích hiệu quả kinh tế của thí nghiệm che phủ bằng trồng cây họ đậu. ..59

Phần 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ..........................................................................61

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 14 lần - Cập nhật: 21:42 25/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp