Thư viện tài liệu mẫu
Home row TÀI LIỆU KHÁC row Báo cáo thực tập y dược row Ảnh hưởng của khẩu phần có bột lá sắn, được và không được cân đối năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ

Ảnh hưởng của khẩu phần có bột lá sắn, được và không được cân đối năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ

Cập nhật: 21:39 Ngày 25/02/2016

Báo cáo thực tập Y Dược Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần có bột lá sắn, được và không được cân đối năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượng  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................ 4

1.1. Các thông tin về cây sắn............................................................................. 4

1.1.3. Năng suất chất xanh .............................................................................. 19

1.1.4. Sắc tố trong lá sắn ................................................................................. 21

1.1.5. Kết quả nghiên cứu sử dụng bột lá sắn trong chăn nuôi gà đẻ ............. 28

1.2. Vấn đề năng lượng đối với gà sinh sản.................................................... 29

1.2.1. Nhu cầu năng lượng cho gà đẻ.............................................................. 29

1.2.2. Ảnh hưởng của bổ sung dầu, mỡ vào khẩu phần cho gà đẻ ................. 30

1.3. Vấn đề protein đối với gà sinh sản........................................................... 31

1.3.1. Vai trò của protein- axit amin đối với cơ thể gia cầm .......................... 31

1.3.2. Nhu cầu protein ..................................................................................... 32

1.3.3. Cân đối thành phần các axit amin trong khẩu phần của gia cầm.......... 32

Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................ 35

2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu .............................................. 35

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 35

2.1.2. Địa điểm................................................................................................ 35

2.1.3. Thời gian ............................................................................................... 35

2.2. Nội dung nghiên cứu................................................................................ 35

2.3.1. Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột

lá sắn vào khẩu phần đến khả năng sản xuất trứng của gà đẻ bố mẹ

Lương Phượng................................................................................................ 36

2.3.2. Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột lá

sắn vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu lý học, hóa học của trứng.................. 39

2.3.3. Nội dung 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột

lá sắn vào khẩu phần đến chất lượng trứng giống của gà đẻ bố mẹ

Lương Phượng................................................................................................ 40

2.3.4. Nội dung 4: Ảnh hưởng của cách thức bổ sung BLS vào khẩu phần

đến một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của gà thí nghiệm................................ 41

2.3.5. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu ........................................................ 41

2.3.6. Xử lý số liệu .......................................................................................... 44

Chương 3:

3.1.1. Tỷ lệ nuôi sống của gà bố mẹ Lương Phượng ...................................... 45

3.1.2. Tăng khối lượng của gà mái thí nghiệm ............................................... 46

3.1.3. Tỷ lệ đẻ của gà thí nghiệm.................................................................... 47

3.1.4. Năng suất trứng, trứng giống của gà đẻ bố mẹ thí nghiệm................... 50

3.2.1. Một số chỉ tiêu lý học của trứng gà thí nghiệm .................................... 53

3.2.2. Thành phần hóa học của trứng gà thí nghiệm....................................... 56

3.3. Kết quả nghiên cứu nội dung 3: Ảnh hưởng của cách phối hợp BLS

vào khẩu phần đến chất lượng trứng............................................................... 57

3.3.1. Hàm lượng carotenoid và tỷ lệ có phôi của trứng gà thí nghiệm ......... 57

3.3.2. Báo cáo thực tập Hàm lượng carotenoid và tỷ lệ trứng ấp nở trong 15 ngày đầu

thí nghiệm....................................................................................................... 60

3.3.3. Tỷ lệ gà con loại I trong 15 ngày thí nghiệm........................................ 62

3.3.4. Tỷ lệ có phôi, ấp nở, gà con loại I từ ngày thí nghiệm thứ 16.............. 64

3.4. Kết quả nghiên cứu nội dung 4: Ảnh hưởng của cách thức phối

hợp bột lá sắn vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

của gà thí nghiệm........................................................................................... 66

3.4.1. Tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng, trứng giống và gà con loại I trong

thí nghiệm........................................................................................................ 66

3.4.2. Chi phí thức ăn cho 10 trứng, trứng giống và gà con loại I.................. 68

3.4.3. Hiệu quả kinh tế của các lô thí nghiệm................................................. 69

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ........................................................................... 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 73

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 21:39 25/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp