Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Ảnh hưởng của hoạt động sản xuất tại nhà máy xi măng Quan Triều đến môi trường không khí

Ảnh hưởng của hoạt động sản xuất tại nhà máy xi măng Quan Triều đến môi trường không khí

Cập nhật: 18:40 Ngày 01/04/2016

Báo cáo thực tập Ảnh hưởng của hoạt động sản xuất tại nhà máy xi măng Quan Triều đến môi trường không khí  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1

2. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................................2

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................................3

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.......................................4

1.1. Tổng quan về hoạt động sản xuất xi măng...........................................................4

1.1.1. Hoạt động sản xuất và tiêu thụ xi măng ở nước ta............................................4

1.1.2. Hoạt động sản xuất xi măng tại Thái Nguyên...................................................7

1.1.3. Ô nhiễm môi trường không khí do các hoạt động sản xuất xi măng tại

Thái Nguyên...............................................................................................................8

1.2. Tổng quan về ô nhiễm không khí.......................................................................10

1.2.1. Môi trường và ô nhiễm môi trường.................................................................10

1.2.2. Môi trường không khí và ô nhiễm môi trường không khí ..............................11

1.2.3. Các khí nhân tạo gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người..............................13

1.2.4. Các nguồn ô nhiễm không khí ........................................................................14

1.2.5. Ô nhiễm không khí do hoạt động công nghiệp ...............................................15

1.2.6. Tác hại của ô nhiễm không khí .......................................................................17

1.3. Tổng quan về phát tán ô nhiễm không khí từ nguồn điểm cao..........................19

1.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát tán chất ô nhiễm ......................................19

1.3.2. Tình hình sử dụng mô hình toán để mô phỏng sự phát tán chất ô nhiễm

không khí trên thế giới và ở Việt Nam......................................................................24

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........27

2.1. Đối tượng nghiên cứu.........................................................................................27

2.2. Phạm vi và thời gian nghiên cứu........................................................................27

2.2.1. Phạm vi............................................................................................................27

2.2.2. Thời gian nghiên cứu ......................................................................................27

2.3. Nội dung nghiên cứu..........................................................................................27

2.4. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................27

2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .............................................................27

2.4.2. Phương pháp thống kê đơn giản để thu thập thông tin, số liệu.......................28

2.4.3. Phương pháp kế thừa các kết quả có sẵn ........................................................28

2.4.4. Phương pháp mô hình hoá ..............................................................................30

2.4.5. Điều tra thực địa bằng phương pháp phỏng vấn .............................................33

2.4.6. Phương pháp so sánh để phân tích viết báo cáo.............................................34

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ..................................36

3.1. Đặc điểm tự nhiên – kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu ...................................36

3.1.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nghiên cứu ..........................................................36

3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội................................................................................41

3.2. Hiện trạng sản xuất và các nguồn gây ô nhiễm không khí do hoạt động sản

xuất của nhà máy xi măng Quan Triều .....................................................................44

3.2.1. Giới thiệu về nhà máy xi măng Quan Triều....................................................44

3.2.2. Hiện trạng sản xuất của nhà máy xi măng Quan Triều...................................46

3.2.3. Ảnh hưởng của hoạt động sản xuất xi măng đến môi trường không khí........53

3.3. Đánh giá chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất và khu vực

xung quanh nhà máy xi măng Quan Triều................................................................57

3.3.1. Môi trường không khí xung quanh nhà máy...................................................57

3.3.2. Môi trường không khí trong khu vực sản xuất................................................61

3.3.3. Đánh giá chất lượng môi trường không khí tại vị trí các ống khói sản xuất..............65

3.4. Dự báo mức độ ô nhiễm không khí cho khu vực xung quanh nhà máy theo

mô hình Gauss...........................................................................................................66

3.4.1. Lựa chọn mô hình tính phát tán không khí .....................................................66

3.4.2. Các thông số đầu vào và kết quả tính phát tán chất ô nhiễm không khí.........66

3.4.3. Dự báo mức độ ô nhiễm môi trường không khí cho khu vực xung quanh

nhà máy xi măng Quan Triều....................................................................................68

3.5. Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động

sản xuất của nhà máy xi măng Quán Triều...............................................................73

3.5.1. Các biện pháp bảo vệ môi trường không khí nhà máy đang thực hiện...........73

3.5.2. Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí .......................75

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................78

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................80

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 18 lần - Cập nhật: 18:40 01/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp