Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Ảnh hưởng của đô thị hoá đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp Thái Nguyên

Ảnh hưởng của đô thị hoá đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp Thái Nguyên

Cập nhật: 10:19 Ngày 08/08/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Ảnh hưởng của đô thị hoá đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp Thái Nguyên đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1.1. Lý luận chung về đất nông nghiệp
1.1.1.2. Lý luận chung về hiệu quả kinh tế
1.1.1.3. Lý luận chung về đô thị và đô thị hoá
1.1.2. Cơ sở thực tiễn 
1.1.2.1. Quá trình đô thị hoá trên thế giới và Việt Nam 
1.1.2.2. Kinh nghiệm đô thị hoá ở một số nước trên thế giới
1.1.2.3. Một số mô hình nông nghiệp đô thị trên thế giới và Việt Nam
1.1.2.4. Các công trình nghiên cứu về đô thị hoá trên thế giới và Việt Nam
1.2. Phương pháp nghiên cứu 
1.2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết 
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu 
1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÔ THỊ HOÁ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
2.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên
2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên 
2.1.2. Đặc điểm về điều kiện kinh tế - xã hội
2.1.3. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp thành phố Thái Nguyên
2.2. Thực trạng đô thị hoá ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.2.1. Thực trạng quá trình đô thị hoá tại thành phố Thái Nguyên
2.2.1.1. Biến động dân số, lao động 
2.2.1.2. Biến động đất đai 
2.2.1.3. Biến động diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng
2.2.1.4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành 
2.2.2. Thực trạng ảnh hưởng đô thị hoá tới hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp thành phố Thái Nguyên
2.2.2.1. Đặc điểm của các hộ điều tra
2.2.2.2. Hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp của các loại cây trồng
2.2.2.3. Ảnh hưởng đô thị hoá đô thị hoá tới hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp
2.2.3. Đánh giá chung ảnh hưởng đô thị hoá tới sản xuất nông nghiệp nói chung và tới hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp nói riêng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
3.1. Định hướng phát triển nông nghiệp đô thị thành phố Thái Nguyên đến năm 2015
3.1.1. Cơ sở của định hướng
3.1.1.1. Quan điểm phát triển nông nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp
3.1.1.2. Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu của ngành nông nghiệp đến năm 2015
3.1.2. Định hướng phát triển nông nghiệp đô thị thành phố Thái Nguyên đến năm 2015
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá tại thành phố Thái Nguyên
3.2.1. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp hợp lý
3.2.2. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp
3.2.3. Hạn chế ô nhiễm môi trường đất do đô thị hoá
3.2.3. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất nông nghiệp
3.2.4. Đổi mới, hoàn thiện chính sách đất đai – công cụ kinh tế nhằm đẩy nhanh tích tụ ruộng đất
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 10:19 08/08/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp