Thư viện tài liệu mẫu
Home row TÀI LIỆU ÔN THI row Tài liệu ôn thi Cao Học row 600 từ vựng thi tiếng anh b1, thi Toeic chất lượng (rất hay)

600 từ vựng thi tiếng anh b1, thi Toeic chất lượng (rất hay)

Cập nhật: 18:15 Ngày 05/11/2015

MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU .................................................. .................................................. .......... iv
Lessons 1 – 5 General Business
1. Contracts. .................................................. ........................................ 1
2. Marketing .................................................. ....................................... 3
3. Warranties .................................................. ....................................... 5
4. Business Planning .................................................. ........................... 7
5. Conferences .................................................. .................................... 9
Lessons 6 – 10 Office Issues
6. Computers .................................................. ..................................... 11
7. Office Technology .................................................. ........................ 13
8. Office Procedures .................................................. ......................... 15
9. Electronics .................................................. .................................... 17
10. Correspondence .................................................. .......................... 19
Lessons 11 – 15 Personel
11. Job AdvertisingRecruiting .................................................. .. 21
12. ApplyingInterviewing .................................................. ......... 23
13. HiringTraining .................................................. .................... 25
14. SalariesBenefits .................................................. .................. 27
15. Promotions, Pensions,Awards .............................................. 29
Lessons 16 – 20 Purchasing
16. Shopping .................................................. ..................................... 31
17. Ordering Supplies .................................................. ....................... 33
18. Shipping .................................................. ...................................... 35
19. Invoices .................................................. ....................................... 37
20. Inventory .................................................. ..................................... 39
Lessons 21 – 25 FinancingBudgeting
21. Banking .................................................. ....................................... 41
22. Accounting .................................................. ................................. 43
23. Investments .................................................. ................................. 45
24. Taxes .................................................. ........................................... 47
25. Financial Statements .................................................. ................... 49
Lessons 26 – 30 Management Issues
26. PropertyDepartment .................................................. ............ 51
27. Board MeetingsCommittees ................................................. 53
28. Quality Control .................................................. ........................... 55
29. Product Development .................................................. ................. 57
30. RentingLeasing .................................................. ................... 59
Lessons 31 – 35 RestaurantsEvents
31. Selecting a Restaurant .................................................. ................ 61
32. Eating Out .................................................. ................................... 63
33. Ordering Lunch .................................................. .......................... 65
34. Cooking as a Career .................................................. .................... 67
35. Events .................................................. ......................................... 69
Lessons 36 – 40 Travel
36. General Travel .................................................. ............................ 71
37. Airlines .................................................. ....................................... 73 
38. Trains .................................................. .......................................... 75
39. Hotels .................................................. .......................................... 77
40. Car Rental .................................................. ................................... 79
Lessons 41 – 45 Entertainment
41. Movies .................................................. ........................................ 81
42. Theater .................................................. ........................................ 83
43. Music .................................................. .......................................... 85
44. Museums .................................................. ..................................... 87
45. Media .................................................. .......................................... 89
Lessons 46 – 50 Health
46. Doctor’s Office .................................................. ........................... 91
47. Dentist’s Office .................................................. .......................... 93
48. Health Insurance .................................................. ......................... 95
49. Hospital .................................................. ....................................... 97
50. Phamacy .................................................. ..................................... 99

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 18 lần - Cập nhật: 18:15 05/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp