Thư viện tài liệu mẫu
Home row TÀI LIỆU HỌC TẬP row Tài liệu học tập Đại Cương row 200 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận có đáp án môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (hot)

200 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận có đáp án môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (hot)

Cập nhật: 19:39 Ngày 08/11/2015

1. Bộ “ Tư bản” – tác phẩm chủ yếu và cơ bản ấy trình bày chủ nghĩa xã hội khoa học… xác định trên của Lê nin với ý nghĩa:
a) CNXHKH là một trong ba bộ phận của chủ nghĩa Mác. 
b) CNXHKH là chủ nghĩa Mác.  
c) CNXHKH là một trong những đỉnh cao nhất của khoa học xã hội 
d) CNXHKH là hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân. 
2. Nguyên lý cơ bản nghiên cứu CNXHKH là:
a) Mối liên hệ phổ biến và sự phát triển của lịch sử xã hội.
b) Mối liên hệ LLSX và QHSX. 
c) Mâu thuẫn LLSX và QHSX. 
d) Hình thai kinh tế - xã hội. 
3. “ Sự khái quát lý luận về những điều kiện giải phóng của giai cấp vô sản”, thuộc về: 
a) Khái niệm CNXHKH. 
b) Vị trí của CNXHKH. 
c) Phương pháp nghiên cứu CNXHKH. 
d) Đối tượng nghiên cứu của CNXHKH.  
4. “ Vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để nghiên cứu phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học”, thuộc phương pháp nghiên cứu: 
a) Kết hợp lịch sử – lôgíc. 
b) Khảo sát và phân tích. 
c) Tổng kết lý luận từ thực tiễn.  
d) Liên ngành. 
5. Nghiên cứu, học tập CNXHKH không chỉ để nhận thức và giải thích thế giới, mà điều quan trọng là góp phần cải tạo thế giới. Nội dung nói về: 
a) Ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH.  
b) Chức năng của CNXHKH. 
c) Vị trí của CNXHKH. 
d) Phương pháp nghiên cứu của CNXHKH. 
1. CNXHKH thuộc sự phân loại tư tưởng xã hội chủ nghĩa theo:
a) Lịch đại. 
b) Trình độ phát triển.
c) Sự kết hợp giữa lịch đại và trình độ phát triển.
d) Quan điềm của chủ nghĩa Mác – Lênin. 
2. Những ước mơ, khát vọng của người lao động bị áp bức, bóc lột về một xã hội mới tốt đẹp. Thuộc tư tưởng XHCN thời: 
a) Nguyên thủy. 
b) Cổ đại.  
c) Cận đại tư bản. 
d) Hiện đại. 
3. Trạng thái tự nhiên xã hội loài người trong lịch sử thuộc thời đại nào: 
a) Công xã nguyên thủy.
b) Cổ đại.
c) Phong kiến. 
d) Tư bản. 
4. Phong trào đấu tranh Xpáctaquýt do giai cấp nào thực hiện:
a) Nông dân. 
b) Nô lệ và dân nghèo. 
c) Vô sản. 
d) Cả ba giai cấp trên. 
5. Hiến pháp quy định “ nô lệ không có tính người” của quốc gia nào: 
a) Hy Lạp. 
b) La Mã. 
c) Ai Cập. 
d) Ba Tư.
download

Giá tiền: 2.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 19:39 08/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp